Schneider polypropyleen beslagkom 6L, 15(h) x 33(Ø)cm