Schneider polypropyleen beslagkom 4,5L, 13(h) x 28(Ø)cm