Hendi Trancheervork, X50CrMoV15 RVS;POM (Polyoxymethyleen), Zwart, 2(b)x28,5(d)x2,5(h)cm, 844229