Hendi Santokumes, X50CrMoV15 RVS;POM (Polyoxymethyleen), Zwart, 2(b)x31(d)x5(h)cm, 844274