Hendi Koksmes, X50CrMoV15 RVS;POM (Polyoxymethyleen), Zwart, 2(b)x39(d)x5(h)cm, 844205