Hendi Koksmes, X50CrMoV15 RVS;POM (Polyoxymethyleen), Zwart, 2(b)x33,5(d)x4,8(h)cm, 844212