Hendi Ham-/zalmmes, X50CrMoV15 RVS;POM (Polyoxymethyleen), Zwart, 2(b)x43(d)x3(h)cm, 844328