Hendi Broodmes, X50CrMoV15 RVS;POM (Polyoxymethyleen), Zwart, 2(b)x34(d)x3,5(h)cm, 844281